A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaUlgi podatkowe dla Inwestorów:

  • Dwa tytuły pomocy: nakłady inwestycyjne lub utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.
  • Maksymalna wielkość pomocy: od 30 do 50% nakładów inwestycyjnych lub od 30 do 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (w przypadku małego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 20%, a średniego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 10%).
  • Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym.
  • Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają sumowaniu.
  • Warunki uzyskania pomocy: minimalna wielkość poniesionych inwestycji 100 tys. EURO, dla dużych przedsiębiorstw działalność musi być prowadzona przez co najmniej 5 lat od  momentu zakończenia całej inwestycji oraz własność majątku przez min. 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej przez 3 lata.

Dowiedz się więcej:

Piotr Mikiera
piotr.mikiera@arp.pl

tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 119

Anna Mytych
anna.mytych@arp.pl

tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 107

Małgorzata Stala
malgorzata.stala@arp.pl

tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 103