A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarkalogo-psi

Informacje ogólne

"Polska Strefa Inwestycji"

program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje


W dniu 10 maja 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta wprowadza nowy mechanizm udzielania pomocy publicznej dla obecnych jak i przyszłych przedsiębiorców, zarówno z polski i jak zagranicy. Wydane do tej pory zezwolenia na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN są ważne i realizowane będą na zasadach obowiązujących w dniu ich wydawania i pozostają ważne do 2026 r.

Prawo przestało nadążać za zmieniającą się sytuacją gospodarczą kraju i na świecie, co skutkowało m.in. podziałami regionalnymi. Ograniczenia terytorialne wymuszały na przedsiębiorcach i administracji wielomiesięczne procedury, co często prowadziło do rezygnacji z inwestowania. Czas korzystania z ulg podatkowych wyznaczała, już dwukrotnie zmieniana data kończąca funkcjonowanie Stref. Obniżało to inwestycyjną konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - co się zmieniło:

  • zwolnienie podatkowe dostępna na terenie całego kraju,
  • nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedofinansowane regiony,
  • nowe obszary terytorialne, gdzie pomoc publiczna jest największa bo aż do 70%,
  • zwolnienia z podatku na okres 10, 12 lub 15 lat to gwarancja czasu inwestycji - po uzyskaniu decyzji o wsparciu,
  • bardziej dostępne inwestowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw dostosowane do ich indywidualnych potrzeb,
  • szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia.

Nowy system wspierania inwestycji to efekt długiej pracy. Pytaliśmy inwestorów o ich perspektywę, a samorządy o regionalne potrzeby, przeanalizowaliśmy, jak wyglądają modele wsparcia inwestorów w innych krajach, czy wreszcie staraliśmy się oprzeć nowy system na diagnozach i wskazaniach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To wszystko daje zrównoważony system wsparcia, który w miejscach mniej zindustrializowanych zachęca do inwestycji, a w regionach dobrze się rozwijających promuje innowacyjne i zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia - powiedziała minister Emilewicz.