A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRadom stawia na zawodowców - kolejny Klaster Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK Wisłosan

Radom stawia na zawodowców - kolejny Klaster Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK Wisłosan

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan zainicjowała utworzenie drugiego Klastra Edukacji Zawodowej. Po działającym na terenie woj. Podkarpackiego Klastrze przyszedł czas na województwo Mazowieckie. List Intencyjny podpisania Klastra został podpisany 12 czerwca w Radomiu pomiędzy TSSE EURO-PARK Wisłosan, a Miastem Radom. To właśnie Urząd Miejski w Radomiu będzie głównym Strefy partnerem w tej inicjatywie.

TSSE EURO-PARK Wisłosan jest strefą rozproszoną działającą w sześciu województwach, od początku założyliśmy, że utworzymy więcej niż jeden Klaster, po to, aby sprawniej działać i rozwijać szkolnictwo zawodowe dostosowane do lokalnych realiów. Cieszę się, że Prezydent Miasta Radomia tak mocno angażuje się w tę inicjatywę. Taka współpraca władz Miasta i Strefy gwarantuje sukces temu projektowi

– mówi Maciej Ślęzak, Dyrektor Tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. zarządzającego TSSE EURO-PARK Wisłosan

TSSE EURO-PARK Wisłosan jest strefą rozproszoną działającą w sześciu województwach, od początku założyliśmy, że utworzymy więcej niż jeden Klaster, po to, aby sprawniej działać i rozwijać szkolnictwo zawodowe dostosowane do lokalnych realiów. Cieszę się, że Prezydent Miasta Radomia tak mocno angażuje się w tę inicjatywę. Taka współpraca władz Miasta i Strefy gwarantuje sukces temu projektowi – mówi Maciej Ślęzak, Dyrektor Tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. zarządzającego TSSE EURO-PARK Wisłosan

Podpisanie Listu Intencyjnego miało miejsce podczas dorocznej Gali Biznesu zorganizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, co z pewnością przyspieszy działania związane z organizacją struktury Klastra i jego rozwojem. Na terenie Radomia istnieje wiele podmiotów chcących włączyć się aktywnie w jego działalność.

Zadania, jakie będzie realizował nowopowstały Klaster:

  • Promocja szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jego prestiżu.
  • Stworzenie sieci współpracy oraz wypracowanie modelu komunikacji pomiędzy pracodawcami, a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe celem ustalania kierunków kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie firm.
  • Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  • Podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii.
  • Zwiększenie udziału pracodawców w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
  • Zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.
  • Pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie kształcenia zawodowego m.in. z PO WER 2014-2020.