A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonferencja „Kadry przyszłości, klastry nowoczesnej gospodarki”

W dniu 9 kwietnia br. na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja „Kadry przyszłości, klastry nowoczesnej gospodarki". Jej organizatorem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan. Celem konferencji była promocja szkolnictwa zawodowego,  współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami oraz dyskusja na temat roli klastrów w nowoczesnej gospodarce. Podczas konferencji Wiceprezes Zarządu ARP S.A. Marcin Zieliński przedstawił strategię Agencji zawierającą również działania w obszarach dotyczących szkolnictwa zawodowego, rozwoju struktur klastrowych oraz wspierania przedsiębiorczości.

„Dla spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi przewiduje się rolę pośrednika odpowiedzialnego za kojarzenie biznesu z edukacją przez identyfikację potrzeb kadrowych przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych oraz przyszłych inwestorów, identyfikację oferty edukacyjnej w danym regionie w celu jej wykorzystania i ewentualnie dostosowania do potrzeb pracodawców" – podkreślił  Wiceprezes Marcin Zieliński. 

Następnie Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu - Maciej Ślęzak przedstawił działania podjęte przez Strefę na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na przykładzie Klastra Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

 „Chcemy stworzyć system, który zaczyna się w gimnazjach poprzez szkoły zawodowe przy wsparciu i zaangażowaniu pracodawców zagwarantuje efektywne kształcenie zawodowców. Temu na służyć założony na początku 2015 r. Klaster Edukacji Zawodowej – mówi Maciej Ślęzak Dyrektor Oddziału.

Uroczystym akcentem konferencji było wręczenie Nagród Ministra Gospodarki dla przedsiębiorców, szkół oraz samorządów  za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Nagrody w imieniu Ministra Gospodarki wręczali: Ewa Kowalczuk – przedstawiciel Ministra Gospodarki, Marcin Zieliński – Wiceprezes ARP S.A. oraz Maciej Ślęzak Dyr. Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, który był wnioskodawcą przyznania tych wyróżnień. Nagrody otrzymali:

Przedsiębiorcy współpracujący ze szkołami: Huta Stalowa Wola S.A., Uniwheels Production Poland Sp. z o.o., Alumetal Poland Sp. z o.o., Armatoora S.A., Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Szkoły zawodowe: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Gorzycach.

Powiaty tworzące warunki sprzyjające rozwojowi szkolnictwa zawodowego: Powiat Stalowowolski, Powiat Niżański, Powiat Tarnobrzeski.

Podczas konferencji przedstawiono też Dobre Praktyki współpracy na linii szkoła pracodawcy. Tutaj swoje modele współpracy z przedsiębiorcami przedstawiły szkoły: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Gorzycach.

W drugiej części konferencji dyskutowano o Klastrach i ich roli w rozwoju gospodarczym. Przedstawiciel Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – Antoni Kopyto zaprezentował modele współpracy w warunkach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Następnie Ryszard Jania - Prezes Klastra motoryzacyjnego EAA (East Automotive Alliance) i jednocześnie Prezes Zarządu Pilkington Automotive zaprezentował nowopowstały Klaster Automotive zrzeszający największych producentów z branży motoryzacyjnej funkcjonujących m.in. na terenie TSSE EURO-PARK Wisłosan.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele inwestorów TSSE, dyrektorzy szkół zawodowych, gimnazjalnych, samorządowcy, przedstawiciele kuratoriów podkarpackiego i lubelskiego, dyrektorzy Urzędów Pracy oraz instytucji otoczenia biznesu.