A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaCzłonkowie Klastra Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK Wisłosan wybrali Przewodniczącego i Zarząd.

Podczas pierwszego roboczego posiedzenia Klastra Edukacji Zawodowej została omówiona forma działalności Klastra. Przyjęto, że Klaster będzie miał formułę otwartą, a jego Zarząd będą stanowić przedstawiciele członków założycieli. Zgodnie z przyjętym regulaminem koordynatorem Klastra będzie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan. Na Przewodniczącego Zarządu wybrano Antoniego Kłosowskiego – Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli. W składzie Zarządu znaleźli się m.in. przedstawiciele miast: Tarnobrzeg, Przemyśl oraz przedstawiciele Inkubatora Technologicznego, Regionalnej Izby Gospodarczej czy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się 26 maja w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg - TSSE EURO-PARK Wisłosan.

Cieszę się, że jest tak duże zaangażowanie naszych partnerów. Szeroka reprezentacja środowisk oświaty i gospodarki daje szanse na wypracowanie rozwiązań, które będą zbliżały edukację do gospodarki. Wspólnie ustaliliśmy, że Klaster nie będzie zbiurokratyzowaną instytucją, tylko otwartą siecią współpracy, w ramach, której trzeba sprawnie wypracowywać pomysły i wdrażać je w życie

– mówi Maciej Ślęzak Dyr. ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg, zarządzający TSSE EURO-PARK Wisłosan, która jest koordynatorem i inicjatorem założenia Klastra.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe inicjatywy podejmowane podczas organizacji Klastra tj. organizacja kwietniowej Konferencji „Kadry przyszłości, Klastry nowoczesnej gospodarki", zainicjowanie partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami i szkołami oraz szereg działań promujących szkolnictwo zawodowe, w których TSSE była uczestnikiem. Podjęto też decyzje o zaproszeniu do Klastra nowych członków, m.in. firmy i szkoły, które zostały wyróżnione nagrodą Ministra Gospodarki oraz firmy, które zawarły umowy partnerskie ze szkołami zawodowymi.

Na kolejnych posiedzeniach zostanie wypracowana strategia Klastra zakładająca mocne zaangażowanie w pozyskiwanie środków z programów regionalnych na rozwój szkolnictwa zawodowego. Duży naciski będzie położony też na promocję dobrych szkół zawodowych i podnoszeniu prestiżu tych kierunków nauki.

Kolejne robocze spotkanie Klastra odbędzie się jeszcze przed wakacjami.