A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKlaster Edukacji Zawodowej

Klaster Edukacji Zawodowej EURO-PARK Wisłosan będzie działał w formie konsorcjum

Pomimo trwających wakacji 28 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Klastra Edukacji Zawodowej EURO-PARK Wisłosan. Na spotkaniu poruszono wiele tematów związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Członkowie Zarządu ustalili też docelową formułę  działania Klastra. Analizując wszystkie aspekty działalności Klastra uznano, że najlepszą formą organizacyjną będzie konsorcjum partnerów tworzących Klaster, a jego liderem będzie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna  EURO-PARK Wisłosan.

Biorąc pod uwagę, że członkami Klastra są m.in. samorządy i instytucje otoczenia biznesu, nie ma sensu tworzyć kolejnej struktury administracyjnej. Dlatego, nie zdecydowaliśmy się tworzyć stowarzyszenia, natomiast formuła Konsorcjum daje nam formalną podstawę do działania, gwarantującą członkom niezależność. Przewidujemy, że ten model będzie też atrakcyjny dla naszych przedsiębiorców.

– mówi Maciej Ślęzak, Dyr. Oddziału Tarnobrzeskiego ARP S.A. zarządzającego TSSE EURO-PARK Wisłosan.

Podczas posiedzenia dokonano też analizy naborów w poszczególnych typach szkół zawodowych.

Dzięki temu mamy wiedzę w jakich zawodach odbywa się kształcenie w naszych szkołach, jakie są trendy i jakie zawody cieszą się największym zainteresowaniem uczniów. Musimy teraz zderzyć to z zapotrzebowaniem naszych inwestorów, ponieważ w kilku przypadkach nie udało się utworzyć klas w zawodach poszukiwanych przez naszych pracodawców. Tutaj widzimy dużą rolę Klastra, aby reagować na to niedopasowanie i podjąć wspólnie z pracodawcami akcję informacyjną i promocje tych zawodów.

- podsumowuje Antoni Kłosowski, Przewodniczący Klastra Edukacji Zawodowej EURO-PARK Wisłosan.

Podczas posiedzenia ustalono plan działań Klastra na rok szkolny 2015/16 oraz zaproponowano przyjęcie nowych członków m.in. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu, Ochotnicze Hufce Pracy. Warto nadmienić, że w lipcu br. Minister Gospodarki podpisał porozumienie z przedstawicielami Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych odnośnie współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, a przedstawiciele TSSE Europ-Park Wisłosan uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

Kolejnym krokiem będzie spotkanie Klastra z przedsiębiorcami działającymi na terenie TSSE, przedstawienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych oraz zaproszenie do współpracy i uczestniczenia w procesie kształcenia uczniów czyli swoich przyszłych pracowników.

Bez udziału i zaangażowania pracodawców nie da się stworzyć dobrego systemu edukacji zawodowej

– to zdanie podkreślali wszyscy uczestnicy spotkania.