A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKlaster Edukacji Zawodowej

W ramach działań Klastra Edukacji Zawodowej związanych z rozwojem i promocją szkolnictwa zawodowego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan w dniu 31 marca odbyły się Dni Otwarte w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Podczas tej imprezy przedstawiciele szkoły, zakładów pracy oraz TSSE zachęcali uczniów do podjęcia nauki na kierunkach zawodowych. Uczniowie gimnazjów z terenu powiatu stalowowolskiego oraz ościennych mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną szkoły oraz możliwościami późniejszego zatrudnienia w firmach współpracujących ze szkołą oraz TSSE. W ramach Dni Otwartych odbył się również konkurs „Skutecznie Szukam Pracy", w którym uczniowie rywalizowali o stanowiska pracy uczestnicząc w symulowanym procesie rekrutacyjnym. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzili pracownicy firm na co dzień zajmujący się rekrutacją pracowników. Partnerem konkursu i Dni Otwartych była ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg, gdzie uczniowie rywalizowali o stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów.

Kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach współpracy Klastra Edukacji Zawodowej przy TSSE z Centrum Edukacji Zawodowej było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Podczas uroczystości Prezes LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o. wręczył również stypendia dla ośmiu najlepszych studentów Politechniki.