A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKlasa patronacka

Kolejna klasa patronacka w Klastrze Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK Wisłosan

W piątek, 17 kwietnia 2015 r. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku nawiązało współpracę z firmą SERON Kołodziejczyk podpisując umowę o współpracy w zakresie kształcenia w zawodzie technik mechatronik. 

Zawarte porozumienie, to efekt współpracy firm strefowych i szkół w ramach Klastra Edukacji Zawodowej, któremu patronuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan. Celem zawartego porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, innowacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym.

Współpraca będzie pomagać w zakresie organizacji praktycznego kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik i mechatronik. Współpraca szkoły z firmą dla Seronu pierwsze takie porozumienie, którym obejmuje opieką klasę o specjalności mechatronik.

Głównym zadaniem jest podniesienie jakości kształcenia uczniów i zachęcenie ich do zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku.

Dodatkowo SERON będzie fundował rocznie jedną nagrodę w wysokości 1500 złotych dla ucznia osiągającego najlepsze wyniki w ostatniej klasie technikum.