A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKlaster Edukacji Zawodowej

Informacja prasowa dot. powstania Klastra Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

W piątek, 30 stycznia 2015 r. w Krasiczynie, podczas dorocznego Spotkania Inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan został podpisany List Intencyjny dot. powstania Klastra Edukacji Zawodowej przy TSSE. Inicjatorem przedsięwzięcia była ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad osiemdziesięciu firm funkcjonujących w Strefie, Marszałek woj. Podkarpackiego, Wiceprezes Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie oraz pozostali przedstawiciele samorządów i organizacji współpracujących z TSSE.

„Od tego roku TSSE wchodzi w nowy etap działalności związanej ze wsparciem rozwoju szkolnictwa zawodowego. Założenie Klastra jest początkiem tej działalności mającej na celu jak najlepsze wykształcenie kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki."

– mówi Dyr. ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg Maciej Ślęzak.

Od początku roku Specjalne Strefy Ekonomiczne mają nowe kompetencje m.in. działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Działania te wpisują się też ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej „Rok Szkoły Zawodowców".

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie woj. Podkarpackiego. List intencyjny podpisali przedstawiciele:

 • Samorządu Powiatu i Miasta Stalowej Woli,
 • Samorządu Powiatu i Miasta Tarnobrzeg,
 • Samorządu Powiatu Niżańskiego,
 • Miasta Przemyśla,
 • Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli,
 • Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli,
 • Inkubatora Technologicznego,
 • Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,

W imieniu inwestorów list podpisał Dyr. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Patronat nad Klastrem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

Podczas spotkania została przedstawiona koncepcja oraz zadania Klastra Edukacji Zawodowej, które przedstawiają się następująco:

 • Promocja szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jego prestiżu;
 • Stworzenie sieci współpracy oraz wypracowanie modelu komunikacji pomiędzy pracodawcami, a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe celem ustalania kierunków kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie firm;
 • Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • Podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii;
 • Zwiększenie udziału pracodawców w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 • Zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy;Pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie kształcenia zawodowego m.in. z PO WER 2014-2020.

Zgodnie z założonym Harmonogramem prac, w lutym powstanie właściwa struktura organizacyjna Klastra. Rozpocznie się też proces włączania przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr. Pierwszym zadaniem będzie utworzenie sieci klas patronackich w wybranych szkołach oraz przygotowanie się do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dofinansowanie kształcenia zawodowego u pracodawców (PO WER 2014-2020 i innych). Planowane są również wspólne szkół i TSSE, akcje promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do podejmowania nauki na kierunkach zawodowych.

Przedsiębiorcy obecni na uroczystości wykazali duże zainteresowanie dla inicjatywy, wskazując, że jest duża potrzeba takich działań.

„Zapraszamy Państwa do udziału w Klastrze Edukacji Zawodowej. Ten projekt został stworzony z myślą o rozwoju Waszych firm. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu będzie miał szanse powodzenia, co z pewnością przełoży się na dostępność wykwalifikowanych kadr zasilających Wasze przedsiębiorstwa."

mówił do przedsiębiorców Dyr. Maciej Ślęzak.

W najbliższym czasie planowane jest również uruchomienie podobnych Klastrów na terenie podstref w woj. Mazowieckim i Dolnośląskim.

Podczas spotkania zaprezentowano również prawne aspekty  funkcjonowania Stref Ekonomicznych oraz uroczyście pożegnano wieloletniego Dyrektora TSSE Marka Indyka oraz jego zastępcę Pawła Stawowego. Obaj panowie przechodzą na emeryturę.

Interesariusze Projektu: