A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDecyzja o wsparciu czyli jak ją uzyskać:

 • Najprostszy sposób aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji to pobranie z naszej strony internetowej formularza wniosku zgodnego ze wzorem załączonym do rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.
 • Wypełnienie wniosku i przekazanie do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu.
 • Ocena wniosku pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, planowanej działalności. W przypadku wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów - zarządzający poprosi o uzupełnienie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 • ARP S.A. w terminie miesiąca(*) czasu (liczony od dnia złożenia wniosku) wyda decyzje o wsparciu.

(*) w szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Warunki decyzji o wsparciu

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów KPA.

W decyzji o wsparciu wskazuje się okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki i kryteria, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

 • utowrzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
 • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
 • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
 • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
 • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.
Okres ważności decyzji

Okres ważności decyzji może wynosić:

 1. Wsparcie w okresie 10 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej do 25% - województwo mazowieckie - powiat grójecki.
 2. Wsparcie w okresie 12 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35% - województwo mazowieckie.
 3. Wsparcie w okresie 15 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50% - województwa lubelskie i podkarpackie.
 4. Wsparcie na 15 lat otrzymują nowe inwestycje na terenie, który znajduje się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie.
Kryteria ilościowe

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terenach zarządzanych przez strefę:

Województwo lubelskie:

 • Biała Podlaska
 • Biłgoraj
 • Chełm
 • Hrubieszów
 • Krasnystaw
 • Kraśnik
 • Radzyń Podlaski
 • Tomaszów Lubelski
 • Zamość
 • Łuków

Województwo mazowieckie:

 • Kozienice
 • Radom

Województwo podkarpackie:

 • Nisko
 • Przemyśl
 • Stalowa Wola
 • Tarnobrzeg

Po szczegółowe wyliczenia kryterium ilościowego prosimy o kontakt z biuro@arp.pl

Kryteria jakościowe
 Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług
 Sektor usługIlość punktów
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoInwestycja zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoProwadzenie działalności badawczo-rozwojowej1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoWykorzystanie potencjału zasobów ludzkich1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoTworzenie powiązań regionalnych1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoRobotyzacja i automatyzacja procesów w ramach nowej inwestycji1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoNowa inwestycja w odnawialne  źródła energii1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoPosiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoUtworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoProwadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoLokalizacja inwestycji ( miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz miasta i gminy gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej krajowej stopy bezrobocia )1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoWspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoPodejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem1
 Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym
 Sektor przemysłowyIlość punktów
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoInwestycja zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoWykorzystanie potencjału zasobów ludzkich1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoTworzenie powiązań regionalnych1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoRobotyzacja i automatyzacja procesów w ramach nowej inwestycji1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoPrzynależność do  Krajowego Klastra Kluczowego1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoProwadzenie działalności badawczo-rozwojowej1
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczegoPosiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. 
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoNowa inwestycja w odnawialne  źródła energii1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoUtworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnieniaUtworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoProwadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoLokalizacja inwestycji ( miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz miasta i gminy gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej krajowej stopy bezrobocia1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoWspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznegoPodejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem1

Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów jakościowych do pobrania TUTAJ

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej:
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 119
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 120
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 121