A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2017.04.03

Rokowania 2/ŁK/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 2/ŁK/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.04.03

Rokowania 1/ŁK/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/ŁK/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.04.03

Rokowania 3/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 3/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.03.28

Rokowania 1/TG/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń więcej...

2017.03.13

Rokowania 1/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/PRZ/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.03.13

Rokowania 3/SW/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 3/SW/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.02.23

Przetarg na budowa masztów flagowych Podstrefa Wrocław Kobierzyce

ARP S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając więcej...

2017.02.10

Informacja o wyborze oferty 1/SW/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł więcej...

2017.02.10

Informacja o rozstrzygnięciu 1/ND/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

2017.02.03

Przetarg 1/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym zaprasza do przetargu w celu: sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Biskupicach Podgórnych więcej...

2017.02.02

Rokowania 2/SW/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń więcej...

2017.01.27

II przetarg 2/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia więcej...

2017.01.21

Rokowania 2/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 2/PRZ/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.01.17

Rokowania nr 1/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.01.09

System monitoringu

Wybór wykonawcy systemu monitoringu hydrologicznego wraz z monitoringiem opadu na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. więcej...