A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2017.12.06

Rokowania 8/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. więcej...

2017.12.06

Przetarg 02/Tbg/N/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjnaul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaZarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu więcej...

2017.11.29

Przetarg 6/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia więcej...

2017.11.24

Rokowania 7/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 7/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.11.21

Informacja o wyborze oferty 1/BIA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/BIA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2017.11.15

Przetarg 4/ŁK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Łuków, zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu: nr 632/43 o pow. 2,0000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonej w miejscowości Łazy. więcej...

2017.10.24

Rokowania 5/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 5/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.10.13

Przetarg 1/RK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.09.18

Rokowania 4/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 4/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.09.01

Informacja o wyborze oferty 2/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku rokowań 2/PRZ/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2017.08.31

Przetarg 1/KR/2017 - odwołanie

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, odwołuje przetarg łączny nr 1/KR/2017 więcej...

2017.08.23

1/KR/2017 - przesunięcie terminu

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, że w ogłoszeniu zaproszenia do przetargu nr 1/KR/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy.... więcej...

2017.08.11

Informacje o wyborze oferty 5/SW/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku rokowań 5/SW/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2017.08.03

Rokowania 3/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 3/PRZ/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2017.08.03

4/KB/2017 - przesunięcie terminu II

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, że przetarg nr 4/KB/2017 wydłuża się termin składania ofert więcej...