A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2018.04.05

Rokowania 1/ŁK/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie przetargów i rokowań więcej...

2018.04.03

Informacja o wyborze oferty 1/KB/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

2018.03.22

Informacja o wyborze oferty 4/ŁK/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 4/ŁK/2018 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.03.22

Rokowania 1/PRZ/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań więcej...

2018.03.19

Informacja o wyborze 6/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

2018.03.13

Informacja o wyborze oferty 1/ND/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

2018.02.15

Informacja o wyborze oferty 5/KB/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/KB/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.02.02

Przetarg 01/TBG/N/2018.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu: udostępnienia na podstawie umowy najmu pow. 139,54 m² budynku, zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu-Machowie, więcej...

2018.01.26

Przetarg 1/TG/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2018.01.11

Informacja o wyborze oferty 9/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 9/RA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.01.11

Informacja o wyborze oferty 7/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 7/RA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.01.11

Informacja o wyborze oferty 5/TG/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/TG/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.01.11

Informacja o wyborze oferty 1/RK/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RK/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.01.11

Informacja o wyborze oferty 5/TG/2017 - Tarkon

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/TG/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2018.01.11

Informacja o wyborze oferty 8/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 8/RA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...