A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2018.11.06

Przetarg 01/R/D/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna zaprasza do przetargu w celu udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 146301_1, m. Radom, w obrębie 0070, Wośniki, ark. 74, jako działki gruntu nr 275/1 o pow. 16551 m2 i nr 275/3 o pow. 11372 m2, więcej...

2018.10.24

Informacja o wyborze oferty 4/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 4/RA/2018 więcej...

2018.10.24

Informacja o wyborze oferty 2/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/RA/2018 więcej...

2018.10.02

Przetarg 01/SW/N/2018 Stalowa Wola

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu: udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu nr 102/695 o pow. 1,7681 ha, więcej...

2018.09.25

Informacja o wyborze oferty 1/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy więcej...

2018.09.06

Budowa Hali produkcyjnej w Stalowej Woli

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSANzaprasza do:wyłonienia Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola w formule zaprojektuj i wybuduj dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” - ZN/SSE/71/2018/OTR więcej...

2018.09.04

Inwestor Zastępczy - Parking Tarnobrzeg

Inwestor Zastępczy dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj dla ARP S.A. więcej...

2018.09.04

Budowa Parkingu - Tarnobrzeg

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu: w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych więcej...

2018.08.31

Informacja o wyborze oferty 2/ŁK/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, więcej...

2018.08.30

Przetarg 3/TBG/N/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa' Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu:udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości więcej...

2018.08.02

Rokowania 1/SW/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań: w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2018.08.02

Rokowania 3/ND/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2018.08.02

Rokowania 2/KB/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2018.08.02

Rokowania 3/TG/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2018.08.02

Rokowania 5/RA/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...