A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2014.05.22

Rokowania 1/KB/2014

Rokowania 1/KB/2014 więcej...

2014.05.22

Rokowania 10/RA/2014

Rokowania 10/RA/2014 więcej...

2014.06.03

Rokowania 4/PRZ/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 4/PRZ/2014 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2014.06.04

Rokowania 6/TG/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 6/TG/2014 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2014.06.03

Rokowania 4/SW/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 4/SW/2014 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2014.06.03

Rokowania 3/ND/2014

Rokowania 3/ND/2014 więcej...

2014.06.03

Rokowania 6/SW/2014

Rokowania 6/SW/2014 więcej...

2014.05.22

Rokowania 3/JAS/2014

Rokowania 3/JAS/2014 więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 2/RA/2014

Wybór oferty 2/RA/2014 więcej...

2014.05.22

Rokowania 4/TG/2014

Rokowania /TG/2014 więcej...

2014.05.22

Rokowania 8/SW/2014

Rokowania 8/SW/2014 więcej...

2015.02.09

Wybór oferty 7/TG/2015

Wybór oferty 7/TG/2015 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.041.242.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.041.242.000,00 zł., jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 4/RA/2014

Wybór oferty 4/RA/2014 więcej...

2014.06.03

Rokowania 9/SW/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 9/SW/2014 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 1/ND/2014

Wybór oferty 1/ND/2014 więcej...