A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2017.09.21

Informacja o wyborze oferty 4/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 4/RA/2014

Wybór oferty 4/RA/2014 więcej...

2014.05.22

Rokowania 11/RA/2014

Rokowania 11/RA/2014 więcej...

2014.06.03

Rokowania 2/ND/1014

Rokowania 2/ND/2014 więcej...

2014.06.03

Rokowania 5/TG/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 5/TG/2014 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2014.06.03

Rokowania 6/SW/2014

Rokowania 6/SW/2014 więcej...

2018.07.05

Informacja o wyborze oferty 2/ND/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego więcej...

2014.05.08

Rokowania 2/JAS/2014

Rokowania 2/JAS/2014 więcej...

2014.05.22

Rokowania 3/JAS/2014

Rokowania 3/JAS/2014 więcej...

2015.02.09

Wybór oferty 7/TG/2015

Wybór oferty 7/TG/2015 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.041.242.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.041.242.000,00 zł., jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, więcej...

2014.05.22

Rokowania 3/PRZ/2014

Rokowania 3/PRZ/2014 więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 2/RA/2014

Wybór oferty 2/RA/2014 więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 1/KR/2014

Informacja o wyborze oferty 1/KR/2013 więcej...

2018.08.17

Informacja o wyborze oferty 3/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł więcej...

2017.05.23

Wykonanie robót adaptacyjnych w wydzielonej części Hali Nr 9 o powierzchni 3.489,06 m2 w Radomiu

„Wykonanie robót adaptacyjnych w wydzielonej części Hali Nr 9 o powierzchni 3.489,06 m2, posadowionej na działkach ewidencyjnych o nr 247/150, 247/151i 128 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 14” więcej...