A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2015.04.01

Rokowania 2/KB/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/KB/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.04.01

Rokowania 1/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/TG/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.03.31

Przetarg 1/ŁK/2015

ARP S.A. zaprasza do przetargu w celu: ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu: nr 632/26 o pow. 0,5000 oraz nr 632/27 o pow. 0,5000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonych w miejscowości Łazy. więcej...

2015.03.24

Informacja o wyborze oferty DATRA Sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/PRZ/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę: DATRA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej więcej...

2015.03.11

Przetarg - Dzierżawa - Wrocław-Kobierzyce

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU zaprasza do przetargu nieograniczonego na wybór dzierżawcy nieruchomości na cele rolne o łącznej powierzchni 3,8381 ha, zlokalizowanej na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Wrocław – Kobierzyce w gminie Kobierzyce, na okres 5 lat. więcej...

2015.02.11

Zaproszenie do rokowań nr 1/KB/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.), zaprasza do rokowań: więcej...

2015.01.24

Informacja o wyborze oferty 1/ŁK/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ŁK/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez więcej...

2014.12.30

Zaproszenie do rokowań nr 7/TG/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zaprasza do rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2018.07.13

Informacja o wyborze oferty 2/TG/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego więcej...

2014.05.22

Rokowania 3/PRZ/2014

Rokowania 3/PRZ/2014 więcej...

2018.08.17

Informacja o wyborze oferty 3/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł więcej...

2014.05.22

Rokowania 3/TG/2014

Rokowania 3/TG/2014 więcej...

2014.05.22

Wybór oferty 2/PRZ/2014

Informacja o wyborze oferty 2/PRZ/2014 więcej...

2017.03.31

Informacje o wyborze oferty 2/SW/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY nr 2/SW/2017 więcej...

2014.06.03

Rokowania 2/ND/1014

Rokowania 2/ND/2014 więcej...