A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2015.06.15

Informacja o wyborze oferty 1/SW/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SW//2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez więcej...

2015.06.11

Przetarg 2/ŁP/2015

ARP S.A. zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/13 o pow. 0,1451 ha oraz 102/24 o pow. 1,0216 ha (KW Nr BI1B/00193318/9), położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy. więcej...

2015.06.11

Rokowania 2/RA/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 2/RA/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.06.11

Rokowania 2/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 2/SW/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.06.11

Rokowanie 3/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/SW/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.06.11

Przetarg 1/ŁP/2015

ARP S.A. zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/12 o pow. 0,0780 ha oraz 102/19 o pow. 1,0595 ha (KW Nr BI1B/00193318/9), położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy. więcej...

2015.05.22

Informacja o wyborze oferty 1/JAS/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/JAS//2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez więcej...

2015.05.22

Informacja o wyborze oferty 1/TG/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez więcej...

2015.05.20

Rokowania 2/ŁK/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/ŁK/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.05.19

Informacja 1/RA/2015

Informacja o wyborze oferty 1/RA/2015 - wybrana została oferta złożona przez przedsiębiorcę: Eutherm Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie więcej...

2015.04.27

Przetarg nieograniczony - wymiana wpustów ulicznych

Wymiana 4 szt. wpustów ulicznych systemu kanalizacji deszczowej na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych. więcej...

2015.04.21

Rokowania 1/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/SW/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.04.16

Rokowania 1/PRZ/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/PRZ/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.04.01

Rokowania 1/JAS/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/JAS/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.04.01

Rokowania 1/RA/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/RA/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...