A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2015.12.18

Informacja o wyborze oferty 3/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2015.11.30

Przetarg 3/ŁP/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 3/ŁP/2015 ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2015.11.30

Sprostowanie

Sprostowanie dot. Przetargu 3/TG/2015 dot. punktu nr 12 więcej...

2015.11.26

Informacje o wyborze oferty ŁUKPASZ Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ŁK/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2015.11.06

Przetarg 3/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 3/TG/2015 ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2015.11.06

Rokowania 4/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 4/TG/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.11.06

Rokowania 3/RA/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/RA/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.11.05

Rokowania 4/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 4/SW/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.11.05

Rokowania 2/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 2/TG/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.11.04

Informacje o wyborze oferty WM Nature

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/KR/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2015.10.16

Informacja o wyborze oferty 2/WRO/OTR/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu działając na podstawie Procedury Realizowania Zakupów ARP S.A. informuje o toku postępowań zakupowych dotyczących: więcej...

2015.10.15

Przetarg 3/RA/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu Radom, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. więcej...

2015.10.15

Przetarg 4/ŁK/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 4/ŁK/2015 ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 632/35 o pow. 1,5000, nr 632/34 o pow. 1,5001 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonych w miejscowości Łazy. więcej...

2015.10.08

Rokowania nr 3/ŁK/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/ŁK/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

2015.09.25

Informacja

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu działając na podstawie Procedury Realizowania Zakupów ARP S.A. informuje o toku postępowań zakupowych dotyczących: więcej...