A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2016.06.15

Informacja o rokowaniach 1/ŁP/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. informuje, iż przetarg łączny nr 1/ŁP/2016 mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/17 o pow. 1,2560 ha oraz 102/18 o pow. 1,1998 ha, położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy, nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert. więcej...

2016.06.15

Informacja o rokowaniach 1/SW/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. informuje, iż rokowania nr 1/SW/2016 mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, nie doszły do skutku z uwagi na brak ofert. więcej...

2016.06.03

Przetarg 2/ŁK/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 2/ŁK/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.06.01

Szóste sprostowanie przetargu 4/KB/2016

Sprostowanie informacji o przetargu 4/KB/2016 dot. terminu składania ofert więcej...

2016.05.24

Sprostowanie do przetargu 1/TG/2016

Sprostowanie informacji o przetargu 1/TG/2016 dot. nr konta na wpłatę wadium. więcej...

2016.05.24

Piąte sprostowanie do przetargu 4/KB/2016

Sprostowanie informacji o przetargu 4/KB/2016 dot. terminu składania ofert więcej...

2016.05.24

Informacja o wyborze oferty 1/RA/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.05.17

Czwarte sprostowanie do przetargu 4/KB/2016

Sprostowanie informacji o przetargu 4/KB/2016 dot. terminu składania ofert więcej...

2016.05.12

Trzecie sprostowanie do przetargu 4/KB/2016

Sprostowanie informacji o przetargu 4/KB/2016 dot. terminu składania ofert więcej...

2016.05.10

Drugie sprostowanie do przetargu 4/KB/2016

Sprostowanie informacji o przetargu 4/KB/2016 dot. terminu składania ofert. więcej...

2016.05.06

Rokowania 1/SW/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/SW/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.05.04

Sprostowanie do przetargu 4/KB/2016

Sprostowanie do przetargu 4/KB/2016 więcej...

2016.04.28

Przetarg 1/TG/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 1/TG/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.04.15

Przetarg 1/ŁP/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 1/ŁP/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.04.13

Przetarg 4/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 4/KB/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...