A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2016.08.10

Odnowienie oznakowań poziomych dróg na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do składania ofert: W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania: „Odnowienie oznakowań poziomych dróg wewnętrznych na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych.” więcej...

2016.08.03

Rokowania 2/TG/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 2/TG/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.08.03

Ogłoszenie dot. wyłonienia Wykonawcy zaleceń ppoż w Radomiu

Konkurs ofert na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z wykonaniem zaleceń Zespołu Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, w obiektach zlokalizowanych w Radomiu, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom więcej...

2016.08.03

Przetarg 3/ŁK/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu: nr 632/34 o pow. 1,5001 (KW Nr LU1U/00027376/0), położonej w miejscowości Łazy. więcej...

2016.08.03

Sprzedaż działki 161/139 Nowa Dęba

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. zaprasza do przetargu w celu: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki ewidencyjnej o nr 161/139 obręb 0003 Nowa Dęba, przy ul. Szypowskiego, o pow. 0,5128 ha, położonej w Gminie Nowa Dęba. więcej...

2016.08.03

Ogłoszenie dot. wyłonienia Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania związanego z wykonaniem zaleceń ppoż. w Radomiu

Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zaleceń Zespołu Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, w obiektach zlokalizowanych w Radomiu, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom więcej...

2016.07.15

Rokowania 2/SW/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań więcej...

2016.07.01

Informacja o wyborze oferty 2/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/KB/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.07.01

Informacja o wyborze oferty 3/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 3/KB/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.07.01

Rokowania 2/ND/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 2/ND/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.07.01

Rokowania 3/ND/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/ND/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK więcej...

2016.06.30

Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Wykonanie remontu dachu i konstrukcji Hali Nr 9 w Radomiu

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zaprasza do składania ofert w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu i konstrukcji Hali Nr 9 więcej...

2016.06.30

Konkurs ofert na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z remontem dachu Hali nr 9 w Radomiu

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zaprasza do składania ofert w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie Dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z remontem dachu i konstrukcji Hali Nr 9 więcej...

2016.06.28

Przetarg 1/JL/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 1/JL/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.06.20

Rokowania 1/PRZ/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/PRZ/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...