A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka



Przetargi, ogłoszenia rss

2016.10.18

Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania zadania pn. „Sprzedaż, dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu”, dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania zadania pn. „Sprzedaż, dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu”, dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu. więcej...

2016.10.10

Sprostowanie - 5/KB/2016

Sprostowanie do przetargu nr 5/KB/2016 dot. powierzchni nieruchomości. więcej...

2016.10.05

Przetarg nr 5/KB/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań więcej...

2016.09.30

Rokowania 4/SW/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 4/SW/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.09.27

Informacja o wyborze oferty 1/TG/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/TG/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.09.27

Informacja o wyborze oferty 2/SW/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/SW/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.09.27

Informacja o wyborze oferty 1/JL/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/JL/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.09.22

Przetarg 2/RA/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 2/RA/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.09.19

Informacja o wyborze oferty 1/ŁK/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

2016.09.16

Informacje o wyborze oferty 1/ŁK/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/ŁK/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.08.24

Informacje o wyborze oferty 4/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 4/KB/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.08.23

Przetarg 2/ŁP/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 2/ŁP/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.08.23

Rokowania 3/SW/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 3/SW/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

2016.08.22

Informacje o wyborze oferty 2/ND/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/ND/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

2016.08.22

Informacje o wyborze oferty 1/TG/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/TG/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...