A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu 1/RA/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/RA/2020, mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Radomiu, ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik  w dniu 7 lutego 2020 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:
ERKADO RADOM Sp. z o. o.
z siedzibą w Gościeradowie-Folwarku
Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000821454