A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty nr 1/PRZ/2020

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 6.201.329.000,00 zł, Kapitał wpłacony:6.201.329.000,00 zł,  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/PRZ/2020, mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Zadąbrowiu (gmina Orły), ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik w dniu 18 września 2020 roku

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Fertilife Biotech Sp. z o. o.
z siedzibą w Tarnowie
ul. Brandstaettera 18/28
33-100 Tarnów
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000850371