A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu nr 01/SW/N/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/SW/N/2018 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, któremu zostanie udostępniona na podstawie umowy najmu nieruchomość, oznaczona jako działka gruntu nr 102/695 o pow. 1,7681 ha, położona w miejscowości Stalowa Wola na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik Nr (Nr 228 6282) z dnia 02 października 2018 r., podjęto decyzję o zakończeniu postępowania  bez wyboru oferenta.