A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu nr 01/R/D/2018

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/R/D/2018 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, któremu zostanie udostępniona na podstawie umowy dzierżawy nieruchomość, na którą składają się działki gruntu: nr 275/1 i nr 275/3 o łącznej pow. 2,7923 ha (KW Nr RA1R/00160842/7), położonej w miejscowości Radom na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik Nr (Nr 257 6311) z dnia 06 listopada 2018 r., przetarg został rozstrzygnięty. Przedmiotowa nieruchomość zostanie udostępniona firmie ERKADO RADOM Sp. z o.o. Sp.k.