A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetarg nr 03/TBG/N/2018

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 03/TBG/N/2018 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, któremu zostanie udostępniona na podstawie umowy najmu nieruchomość, na którą składają się działki gruntu: nr 516/8 i nr 277/81 o łącznej pow. 0,3566 ha zabudowanej Halą Nr 3 o pow. 1.134,19 m2 położonej w miejscowości Tarnobrzeg przy ul. Strefowej 1, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik Nr (Nr 199 6253) z dnia 26 sierpnia 2018 r., przetarg został rozstrzygnięty. Przedmiotowa nieruchomość zostanie udostępniona firmie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.