A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetarg nr 01/R/D/2019

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/R/D/2019 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, któremu zostanie udostępniona na podstawie umowy dzierżawy nieruchomość, na którą składają się działki gruntu: nr 275/2, 275/4, 275/6 i  275/8, o łącznej pow. 4,9216 ha, położona w miejscowości Radom na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik Nr (Nr 17 6373) z dnia 21 stycznia 2019 r., przetarg został rozstrzygnięty. Przedmiotowa nieruchomość zostanie udostępniona firmie ERKADO RADOM Sp. z o.o. Sp.k.