A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/PN/7/2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację, przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu budynków dawnej Fabryki Broni Łucznik w Radomiu. Numer postępowania ZP/PN/7/2019.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 110-268778 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie www.bip.arp.pl

Identyfikator postępowania i klucz publiczny znajdują się na https://miniportal.uzp.gov.pl