A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2019

Informacja o wyborze oferty 3/TG/2018

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY   AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 złjako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 144 (6198) z dnia 25 czerwca 2018 r. więcej...

Przetarg dot. dzierżawy działki w Radomiu o powierzchni 4,9216 ha

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjnaul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaZarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSANzaprasza do przetargu w celu:udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 146301_1, m. Radom, w obrębie 0070, Wośniki, ark. 74,  jako działki gruntu nr 275/2, 275/4, 275/6 i 275/8 o łącznej powierzchni 4,9216 ha więcej...

Przetarg działka - Janów Lubelski

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu: udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Janów Lubelski – Obszar Wiejski, w obrębie 0003 - Janów Lubelski Drugi, więcej...

Informacja o wyborze oferty przetargu nr 01/SW/N/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/SW/N/2019 więcej...

Informacja o wyborze oferty przetarg nr 01/R/D/2019

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/R/D/2019 więcej...

Informacja o wyborze oferty przetargu nr 01/R/D/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/R/D/2018 więcej...

Informacja o wyborze oferty przetarg nr 03/TBG/N/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 03/TBG/N/2018 więcej...