A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2018

Budowa Parkingu - Tarnobrzeg

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu: w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych więcej...

Inwestor Zastępczy - Parking Tarnobrzeg

Inwestor Zastępczy dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj dla ARP S.A. więcej...

Budowa Parkingu - Tarnobrzeg Machów

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. więcej...

Przetarg 01/SW/N/2018 Stalowa Wola

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu: udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu nr 102/695 o pow. 1,7681 ha, więcej...

Budowa Hali produkcyjnej w Stalowej Woli

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSANzaprasza do:wyłonienia Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola w formule zaprojektuj i wybuduj dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” - ZN/SSE/71/2018/OTR więcej...

Przetarg 4/TG/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań więcej...

Przetarg 4/PRZ/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań więcej...

Przetarg 2/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu Radom,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie przetargów i rokowań więcej...

Przetarg 3/TBG/N/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa' Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu:udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości więcej...

Informacja o wyborze oferty 2/ŁK/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, więcej...