A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka„Wykonanie szczegółowej koncepcji projektowej wielobranżowej wraz z PFU, obejmującej zagospodarowanie nieruchomości zabudowanej budynkami zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Przemysłowej 9” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu:

w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie szczegółowej koncepcji projektowej wielobranżowej wraz z PFU, obejmującej zagospodarowanie nieruchomości zabudowanej budynkami zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Przemysłowej 9” dla  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - ZN/SSE/14/2018/OTR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z załącznikami do ogłoszenia, zawierające wszystkie wymagane informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne jest na stronie BIP - Link TUTAJ

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną  EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.