A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/KB/2018 - LG Electronics sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/KB/2018 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 144 (6198) z dnia 25 czerwca 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

LG Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych
ul LG Electronics 1-2
55-040 Biskupice Podgórne
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS: 0000243867