A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/KB/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł  jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/KB/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik  Nr 31 (6085) z dnia 7 lutego 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Nara Battery Engineering Poland sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych

ul. LG 2A,  Biskupice Podgórne,

55-040 Kobierzyce

wpisanemu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS 0000717800