A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaBudowa Parkingu - Tarnobrzeg Machów

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu:

w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem przy ul. Zakładowej i ul. Chemicznej w Tarnobrzegu na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj”, dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - ZN/SSE/48/2018/OTR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z załącznikami do ogłoszenia, zawierające wszystkie wymagane informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są TUTAJ

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.