A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2017

Informacja o wyborze oferty 3/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/PRZ/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 2/TG/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 1/RK/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RK/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Przetarg 6/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia więcej...

Przetarg 4/ŁK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Łuków, zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu: nr 632/43 o pow. 2,0000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonej w miejscowości Łazy. więcej...