A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2017

Rokowania 4/TG/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań więcej...

Rokowania 6/SW/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań więcej...

Rokowania 3/TG/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. więcej...

Przetarg 02/Tbg/N/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjnaul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaZarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu więcej...

Przetarg 01/Tbg/N/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu więcej...

Rokowania 8/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. więcej...

Rokowania 7/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 7/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Informacja o wyborze oferty 1/BIA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/BIA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Przetarg 1/RK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Informacja o wyborze oferty 7/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 7/RA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...