A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2017

Rokowania 3/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 3/PRZ/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Informacje o wyborze oferty 3/ŁK/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku rokowań 3/ŁK/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Przetarg 1/KR/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. zaprasza do przetargu w celu: ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz oddania w użytkownie wieczyste niezabudowanej działki gruntu nr 438/10 o pow. 0,5000 ha położonej w Kraśniku, obręb Budzyń (KW Nr LU1K/00080338/2). więcej...

Rokowania 5/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 5/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Rokowania 4/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 4/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Informacja o wyborze oferty 2/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku rokowań 2/PRZ/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Przetarg 1/KR/2017 - odwołanie

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, odwołuje przetarg łączny nr 1/KR/2017 więcej...

Rokowania 9/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań więcej...

Rokowania 5/KB/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań więcej...

Rokowania 5/TG/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do rokowań więcej...