A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZagospodarowanie mas ziemnych - podstrefa Wrocław-Kobierzyce

Wybór wykonawcy projektu zagospodarowania mas ziemnych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Zaprasza do składania ofert:

W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania: „Wybór wykonawcy projektu zagospodarowania mas ziemnych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Termin wykonania robót został szczegółowo określony w Warunkach Zakupu (WaZa) oraz Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do WaZa.

Termin składania ofert:

 • do 15 maja 2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu

 • Szymon Szymczewski tel. +48 71 360 07 40 lub 517 811 349,
 • Przemysław Strzelec tel. +48 71 360 07 40 lub 501 086 027.

WaZa - Warunki zakupu

 1. Nr 1 Projekt umowy,
 2. Nr 2 Dokumentacja techniczna:
  • a)Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod budowęhali produkcyjno-magazynowej wraz z drogami dojazdowymi i parkingami w miejscowości Biskupice Podgórne, gm. Kobierzyce dz. nr 2/82 i 2/83 opracowana przez ATRAK Stanisław Sobiański, Kwiecień 2009
  • b) Projekt hali logistycznej z zapleczem biurowym Biskupice Podgórne Teren TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce opracowany przez ASSMAN POLSKA Sp. z o.o., lipiec 2009
  • c) MPZP.
 3. Nr 3 Wykaz usług,
 4. Nr 4 Wykaz osób,
 5. Nr 5 Formularz Oferty,
 6. Nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Wyjasnienia do wymagań do pobrania TUTAJ