A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWykonanie remontu trzech klatek schodowych w Budynku usługowym Nr 9A w Radomiu

Wybór wykonawcy zadania pn.:

„Wykonanie remontu trzech klatek schodowych w Budynku Usługowym Nr 9A posadowionym na działce ewidencyjnej o nr 247/150 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8”

dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Nr sprawy 2017/30/OTR)

ARP S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefą Radom, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4.02.2016 r.

Zaprasza do składania ofert:

W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie remontu trzech klatek schodowych w Budynku Usługowym Nr 9A posadowionym na działce ewidencyjnej o nr 247/150 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Termin wykonania robót : do dnia 31 lipca 2017 r.

Termin składania ofert:  do 14 czerwca 2017 roku do godziny 9.00.

Oferty w formie pisemnej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 14.06.2017 r. do godz. 9:00 na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, Sekretariat – I piętro.

Osoby do kontaktu:

  • Pan Zygmunt Cholewiński (kwestie merytoryczne),
    tel. 15/ 15 822 99 99 wew. 118, kom: 504 127 079
  • Pan Janusz Melich (kwestie techniczne),
    tel.  48/ 385 50 40, kom: 605 884 134,

Pliki do pobrania TUTAJ