A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSystem monitoringu

Tytuł:

Wybór wykonawcy systemu monitoringu hydrologicznego wraz z monitoringiem opadu na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Treść:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Zaprasza do składania ofert:

W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania:

„Wybór wykonawcy systemu monitoringu hydrologicznego wraz z monitoringiem opadu w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Termin wykonania robót został szczegółowo określony w Warunkach Zakupu (WaZa) oraz Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do WaZa.

Termin składania ofert:

do 23 stycznia 2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu

  • Szymon Szymczewski tel. +48 71 360 07 40 lub 517 811 349,
  • Przemysław Strzelec tel. +48 71 360 07 40 lub 501 086 027.

Lista dokumentów:

  1. WaZa
  2. Załączniki do WaZa (waga ok. 40 mb)
  3. Schemat kanalizacji deszczowej.
  4. Rysunek zbiornik ZR-1.
  5. Rysunek zbiornik ZR-2.

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi na pytania oferentów do pobrania TUTAJ