A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg na budowa masztów flagowych Podstrefa Wrocław Kobierzyce

Przetarg na budowa masztów flagowych Podstrefa Wrocław Kobierzyce

ARP S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

zaprasza do składania ofert wpostępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania pn.: „Budowa dwóch grup nieoświetlonych masztów flagowych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Termin wykonania robót został szczegółowo określony w Warunkach Zakupu (WaZa)

Termin składania ofert:

do 10 marca 2017 roku do godziny 11:00

Osoby do kontaktu:

 • Martyna Nawrocka tel. +48 71 360 07 41 lub 603 383 329
 • Przemysław Strzelec tel. +48 71 360 07 40 lub 501 086 027

W skład pliku wchodzą następujące dokumenty

 1. Warunki Zakupu
 2. Projekt Umowy,
 3. Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i rysunkami poglądowymi
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 5. Wykaz robót budowlanych- wersja edytowalna
 6. Formularz Oferty- wersja edytowalna
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 8. Przedmiar robót,
 9. Szczegółowy opis logotypu,
 10. Wykaz osób- wersja edytowalna.

Plik do pobrania TUTAJ

1. Odpowiedzi na pytania oferentów do pobrania TUTAJ

2. Odpowiedzi na pytania oferentów do pobrania TUTAJ