A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/KR/2017 - odwołanie

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

odwołuje przetarg łączny nr 1/KR/2017 mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz
  • uzyska prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 438/10 o pow. 0,5000 ha, położonej w Kraśniku, obręb Budzyń, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik.

Powodem odwołania przetargu jest wpłynięcie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu Zarządzenia Nr 540/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania ww. przetargu, z uwagi na brak wywieszenia ogłoszenia o przetargu oraz brak publikacji informacji o ogłoszeniu przetargu w miejscach wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.), oraz nieprzedłużenie terminu wpłaty wadium w informacji o przedłużeniu terminu składania ofert, która ukazała się w dniu 23 sierpnia 2017 r. na stronach internetowych www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl, www.tsse.arp.pl/en oraz w prasie ,,Nasz Dziennik” nr 194 (5947) z dnia 23 sierpnia 2017 r.