A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOferta najmu Nowa Dęba

W ramach zagospodarowania nieruchomości, zapraszamy do skorzystania z oferty:

Oferujemy udostępnienie na podstawie umowy najmu:

  1. działki gruntu nr ewid. 161/54 o pow. 1,2794 ha,
  2. działki gruntu nr ewid. 161/166 o pow. 0,7590ha;

położonych w Nowej Dębie, gmina Nowa Dęba, na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba.

Nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy przemysłu i działalności gospodarczej.

Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Bażant 15 822 99 99 wew. 112

Zapraszamy do złożenia oferty najpóźniej do dnia 25 lipca 2017 r.

Ofertę należy składać na adres

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział Tarnobrzeg
ul. Zakładowa 30
39-400 Tarnobrzeg