A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaNaprawa latarń TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce

Wymiana 4 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Zaprasza do składania ofert:

W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania: „Wymiana 4 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.”

Termin wykonania robót został szczegółowo określony w Warunkach Zakupu (WaZa) oraz Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do WaZa.

Termin składania ofert:

  • do 15 maja 2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu

  • Szymon Szymczewski tel. +48 71 360 07 40 lub 517 811 349,
  • Przemysław Strzelec tel. +48 71 360 07 40 lub 501 086 027.

Załączniki:

WaZa - Warunki Zakupu

Nr 1 Projekt umowy,

Nr 2 Dokumentacja techniczna:

  • a) Dokumentacja projektowa sporządzona przez BIPROGEO Projekt sp. z o.o.
  • b) Dokumentacja projektowa sporządzona przez APANET Green System sp. z o.o.

Nr 4 Wykaz osób,

Nr 5 Formularz Oferty,

Nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Sprostowanie do pobrania TUTAJ