A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaBudowa Masztów na terenie podstrefy Wrocław Kobierzyce

Wybór wykonawcy zadania pn.:

„Budowa dwóch grup nieoświetlonych masztów flagowych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych”

dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Nr sprawy 2017/63/OTR)

ARP S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Zaprasza do składania ofert:

W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania pn.: „Budowa dwóch grup nieoświetlonych masztów flagowych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Termin wykonania robót został szczegółowo określony w Warunkach Zakupu (WaZa)

Termin składania ofert:

do 20 czerwca 2017 roku do godziny 12.00

Osoby do kontaktu:

  • Martyna Nawrocka tel. +48 71 360 07 41 lub 603 383 329,
  • Przemysław Strzelec tel. +48 71 360 07 40 lub 501 086 027.

Dokumenty do pobrania TUTAJ:

Warunki Zakupu do pobrania TUTAJ

  • Załącznik Nr 1 - Projekt Umowy,
  • Załącznik Nr 2 - Projekt Budowlany Zamienny,
  • Załącznik Nr 3 - Mapy poglądowe,
  • Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót,
  • Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis logotypu,
  • Załącznik Nr 6 - Formularz Oferty,
  • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  • Załącznik Nr 8 – Wykaz osób.