A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 4/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.291.750.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 4/KB/2017 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 132 (5885) z dnia 9 czerwca 2017 r., zmienionego w nr. 149 (5902) z dnia 30 czerwca 2017 r., 178 (5931) w dniu 3 sierpnia 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

LG Chem Wrocław Energy sp. z o.o.
z siedzibą w Biskupicach Podgórnych,
ul. LG 1a,
55-040 Biskupice Podgórne
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000614214.