A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDialog techniczny

ZAPROSZENIE

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania zakupowego na wybór wykonawcy robót budowlanych pn.: „budowa 6 masztów reklamowych z flagami opatrzonymi logo Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce, w Biskupicach Podgórnych” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru w formie elektronicznej na adres: martyna.nawrocka@arp.pl

Termin zgłoszeń upływa w dniu: 14.04.2017 r. – godz. 15:00

Dialog techniczny zostanie przeprowadzony w biurze Zamawiającego we Wrocławiu (53-012), przy ul. Wyścigowej 56e w dniu 20.04.2017 roku o godz. 12:00