A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka4/KB/2017 - przesunięcie terminu I

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, że w ogłoszeniu zaproszenia do przetargu nr 4/KB/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który m.in. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zamieszczonym w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik Nr 132 z dnia 9 czerwca 2017 r., wydłuża się termin składania ofert z dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 oraz przesuwa się termin komisyjnego otwarcia ofert z dnia 3 lipca 2017 r. na dzień 7 sierpnia 2017 r godz.10.00. Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 9 czerwca 2017 r. pozostają bez zmian.