A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka1/KR/2017 - przesunięcie terminu

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, że w ogłoszeniu zaproszenia do przetargu nr 1/KR/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zamieszczonym w „Nasz Dziennik” nr 141 (5894) z dnia 21 czerwca 2017 r., wydłuża się termin składania ofert z dnia 23 sierpnia 2017 r. do dnia 23 października 2017 r. do godz. 15.00 oraz przesuwa się termin komisyjnego otwarcia ofert z dnia 24 sierpnia 2017 r. na dzień 24 października 2017 r. godz.11.00.

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 21 czerwca 2017 r. pozostają bez zmian.