A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2017

Informacja o wyborze oferty 4/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...

Wykonanie robót adaptacyjnych w wydzielonej części Hali Nr 9 o powierzchni 3.489,06 m2 w Radomiu

„Wykonanie robót adaptacyjnych w wydzielonej części Hali Nr 9 o powierzchni 3.489,06 m2, posadowionej na działkach ewidencyjnych o nr 247/150, 247/151i 128 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 14” więcej...

Informacje o wyborze oferty 2/SW/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY nr 2/SW/2017 więcej...

Rokowania 3/SW/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 3/SW/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Rokowania 1/PRZ/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/PRZ/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

II przetarg 2/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia więcej...

Przetarg na budowa masztów flagowych Podstrefa Wrocław Kobierzyce

ARP S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając więcej...

Informacja o wyborze oferty 1/SW/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu 1/ND/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04 więcej...