A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2017

Informacja o wyborze oferty 1/BIA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/BIA/2017 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Przetarg 4/ŁK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Łuków, zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu: nr 632/43 o pow. 2,0000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonej w miejscowości Łazy. więcej...

Rokowania 5/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 5/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Przetarg 1/RK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. zaprasza do przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Rokowania 7/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 7/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Przetarg 6/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia więcej...

Przetarg 02/Tbg/N/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjnaul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaZarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu więcej...

Przetarg 01/Tbg/N/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu więcej...

Rokowania 8/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. więcej...

Rokowania 4/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 4/RA/2017 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...